2011-05-03

Ledare i NWT maj/juni 2011

Här råder just nu bloggstopp till och med 17 juni. Jag jobbar nämligen just nu som ledarskribent på Nya Wermlands-Tidningen. Jag postar dock här löpande mina publicerade alster i sagda tidning för den som vill läsa...

20 juni 2011: "Motstridiga atlantiska underströmmar"
17 juni 2011: "Dags att våga börja tänka vidare"
16 juni 2011: "Förutsägbar och historielös debatt"
15 juni 2011: "Ett halvsekel av medveten förestörelse"
14 juni 2011: "Från löntagarfonder till sopspioner"
13 juni 2011: "Dags att lägga ner landstingen"
11 juni 2011: "Problemen hopar sig för Obama"
9 juni 2011: "Grymt sa grisen om sparandet"
8 juni 2011 "Lagen om anställningsstrul"
4 juni 2011: "Som man bäddar får man ligga"
3 juni 2011: "Tillnyktring inom utrikespolitiken"
1 juni 2011: "Detta duger inte Göran Hägglund"
28 maj 2011: "Historiskt vägval för Sverige"
27 maj 2011: "Dags för staten att omprioritera"
26 maj 2011: "Förmynderiets tröttsamma apsotlar"
25 maj 2011: "Stark och offensiv Karlstadsbudget"
24 maj 2011: "Den frihetliga valtrenden fortsätter"
23 maj 2011: "Försutten chans till förnyelse"
20 maj 2011: "En trevande och velande Juholt" & "Spännande MP-kongress i Karlstad"
19 maj 2011: "Punktering av feministiska myter"
18 maj 2011: "Den grekiska tragedin, akt II"
17 maj 2011: "Landsbygden behöver mer frihet"
14 maj 2011: "Traditionell handel enda boten"
13 maj 2011: "I Arkriv X-generationens tidevarv"
9 maj 2011: "Bedrövlig men behövlig påminnelse"
6 maj 2011: "Kommunalisera bolagsskatten"
5 maj 2011: "Konservativ storseger i Kanada" & "Goda och dåliga trender"
4 maj 2011: "Välkommen tillbaka till femtiotalet"
3 maj 2011: "Civilisationens fiende död"

NOTERING: Jag har tyvärr inte tid och möjlighet att ta emot och besvara kommentarer på publicerade insändare. Debattsugna får ergo hålla sig till i slutet på juni, då jag är tillbaka med vanliga blogginlägg.

2011-05-02

Ett glädjebesked!

Att Usama bin Laden nu slutligen får träffa Lucifer och temperaturen i helvetet skruvas upp ytterligare någon grad är ett glädjebesked av sällan skådat slag. Jag vill framföra mina största tänkbara gratulationer och tack till den amerikanska armén och dito underrättelsetjänster som befriat världen från denna varböld på människokroppen. Nu innebär dock detta på intet sätt att vi kan slå oss till ro: bin Laden var ty bara toppen på isberget av galningar som tycker att vi alla bör återvända till medeltiden eller dö, eller helst som det verkar både ock. Arbetet med att befria världen från denna farsot måste därför fortsätta. Oförtrutet!!

2011-05-01

Vill bara meddela...

...att jag idag av rent ideologiska skäl jobbar så mycket som tygen bara håller! ;-)