2010-06-29

SEMESTERSTÄNGT


Jag är på semester på Gran Canaria perioden 30 juni t o m 7 juli. Bloggen är följaktligen just nu stängd...
.
TILLAGG fran semsterstranden: "... när Moderatledaren förklarade att han tänkte "sätta stopp för rödgröna skattehöjningar" så blev det ännu kraftigare reaktioner. Skatteavsnittet var, liksom på Bo Lundgrens tid, det som mötte störst jubel. " I rest my case in the sun of the future..." Hut har gatt hem!!! :-)

2010-06-27

Herrejävlar...

Det finns de som ifrågasätter om det spelar någon roll vem man röstar på. Och jag kan skriva under på att partierna i Sverige ofta liknar varandra intill förvillelse. När vänstern rör sig bortom slagorden och tänker högt om vad man egentligen tycker och tror vaknar man dock till. Som när man läser detta blogginlägg rörande det pågående G20-mötet i Toronto (SvD 100627), som för övrigt lockat till sig en traditionell bottensats bråkmakare (DN 100627). Inlägget är skriven av före detta S-ministern Lena Sommestad och är tydligen ett försök att klä den rödgröna rörans syn på budgetpolitiken i kvasivetenskaplig klädnad genom att hänvisa till J M Keynes och hans nutida profet Paul Krugman.

Jag känner mig denna söndagsförmiddag på ovanligt gott humör och tänker därför inte utgjuta några längre triader om att exminister Sommestad sannerligen borde veta bättre. Jag hade henne en gång som föreläsare vid Uppsala universitet och tyckte då att hon - för att vara akademiker - var ganska sund. Men nu måste hennes tid i politiken ha tagit sin tull, för Keynes! Och Krugman!!! De gubbarna är lika trovärdiga som tänkare vad gäller ekonomisk politik som Saddam Hussein en gång var när det gällde mänskliga rättigheter.

Vad man enligt Keynes och Krugman - och därmed alltså uppenbarligen de rödgröna - bör göra för att lösa de problem som nu uppstått i ett antal länder på grund av att pengarna helt enkelt tagit slut (jag skrev en ledare om detta i NWT för ett tag sedan) är att spendera mer lånade pengar! Bara en sup till så blir jag nykter, som alkholisten sa. Att det stod illa till med verklighetsförankringen hos de rödgröna visste man ju redan. Men detta! Då jag vill ut i solen gör jag det hela enkelt genom att blockcitera mig själv om "keynesiansimen" från En annorlunda historia:
Att skapa högkonjunktur genom att ge folk betalt för att gräva gropar och sedan fylla igen dem var dock en illa underbyggd teori. Även i sin simplaste form förutsatte den nämligen att politikerna under goda tider höjde skatter, sänkte bidrag och ”sparade i ladorna”. Men i den drivhusmiljö för vallöften och allmosor som det moderna massmediesamhället utgjorde redan på 1930-talet var detta i praktiken en omöjlighet. Politiken fick i stället bli att staten i dåliga tider ägnade sig åt offentlig upplåning (skuldsättning), alternativt åt att via sedelpressarna öka penningmängden i ekonomin (inflation). De flesta insåg dock att detta bara skulle skjuta problemen på framtiden. Teoretikerna löste dock det problemet genom att påstå att man kunde utnyttja båda metoderna samtidigt genom att först ta upp lån inom landet och sedan via inflation minska värdet på dem. Det vill säga neutralisera den ena försyndelsen med den andra.

Som om inte orimligheten i detta var nog togs i positivistisk anda vidare heller ingen hänsyn till att politiska insatser för att fungera kräver exakta framtidsprognoser (vilket enbart finns i fantasins värld), att all ekonomisk planering är förknippad med viss fördröjning, eller att politiker skulle kunna känna sig frestade att använda offentliga satsningar för att öka sina chanser i nästa val snarare än till att utforma en långsiktig politik. Medan problem identifierades, motmedel funderades ut, frågor debatterades, beslut fattades och åtgärder verkställdes skulle också så mycket vatten hinna flyta under broarna, att insatserna i slutändan snarare förstärkte än utjämnade de konjunktursvängningar de var tänkta att dämpa.
Att rödgröna företrädare tydligen vill väcka liv i denna katastrofala politik kan bara leda alla reflekterande varelser till en enda slutstas - att det är oändligt viktigt att Sverige den 19 september får behålla sin nuvarande regering. För ett byte framstår som rent suicidalt!

2010-06-26

Fler konservativa


Antalet amerikaner som definierar sig själva som konservativa ökar. Enligt Gallup så är de nu hela 42 % mot bara 20 % liberaler: "The ideological orientation of Americans seen thus far in 2010 would represent a record-high level of conservatism (since at least 1992) if it is maintained for the full year. This follows an increase in the percentage of conservatives in 2009 that was fueled by heightened conservatism among independents, a pattern that continues today." Med tanke på vilken huvudlös politik Obamaadministrationen driver är detta inte alls oväntat...

2010-06-25

Något för finansminister Ohly

Den grekiska staten har nu beslutat att bokstavligen talat sälja delar av landet - närmare bestämt små öar - för att kunna betala av på sin kosmiska statsskuld. Se där en idé för en finansminister Lasse Ohly att ta efter kanske, om nu olyckan skulle vara framme i september. Den ekonomiska politik han och de rödgröna förespråkar påminner ty mycket om den som grekerna ägnade sig åt i decennier. Och man kan riktigt se Ohly själv agera auktionsförrättare och med klubba i hand dra fram i Stockholms och Bohusläns skärgårdar och sälja kobbar och holmar till hugade tyska och japanska spekulanter...

2010-06-24

Snart regeringsskifte

Det regerande Labourpartiet i Australien har fockat sin ledare och en ny premiärminister utsetts, som kommer att utlysa parlamentsval om några månader. Och hon skall bland annat gå till val på förnyade försök att väcka liv i klimatliket. Då australiensarna var ett av de första folken i världen att genomskåda klimatbluffen tror och hoppas jag att oppositionspartiet Liberalerna kommer att vinna...

Noterat"Det borgerliga övertaget med 4,6 procentenheter är visserligen inte en statistiskt säkerställd ledning men ska jämföras med det stora försprång på 8,1 procentenheter som de rödgröna hade så sent som i april."

Hehehe... :-)

2010-06-22

Hehe


Omsvägningen bekräftas - igen

Det börjar otroligt nog nästan redan låta lite tjatigt, men de borgerliga leder och Moderaterna är större än sossarna i en ny mätning:

M 29,9 (0,1)
FP 7,9 (1,1)
C 4,8 (—0,1)
KD 4,9 (0,2)

SD 5,6 (0,1)

S 28,8 (—2,2)
MP 10,3 (0,3)
V 6,6 (0,1)

Övriga 2,5 (0,5)

Detta ger 47, 5 för de borgerliga och 45,7 för socialisterna. Ingen jätteledning, men en helt annan situation än för bara en dryg månad sedan. Tyvärr passerar SD i denna mätning 4 procentspärren och skulle därmed bli vågmästare. Jag hyser dock visst hopp om att partiet redan toppat och kommer att tappa under själva valrörelsen. Svenskarna verkar nämligen nu ha förstått att det är allvar.

Baksmälla som svider

I mer än ett decennium misskötte Labour den brittiska ekonomin. För en dryg månad sedan röstade därför väljarna fram en ny konservativ/liberaldemokratisk regering. Och därför tvingas nu - likt föräldrar som tvingas börja städa upp efter den odräglige tonåringens brajaparty - städa upp i spillrorna. I dag presenteras därför en ny budget som kommer att svida ordentligt i form av höjda skatter och sänkta bidrag - för alla. Så går det det när vänstern styr.

Som alla socialister ansåg nämligen även "New Labour" i grund och botten att samhället och människorna i det är ett formbart ting, som man med hjälp av beslut och bidrag kan utforma och behandla precis hur som helst. Och man knådade därför i försöken att forma Det Perfekta Samhället på, tills dess man klämt musten ur både företag och skattebetalare.

Min gissning är att den brittiska vänstern - till sedvanlig doadoakörande i både den brittiska och svenska mediavänstern - kommer att gråta krokodiltårar och kalla de åtgärder som nu genomförs för orättvisa, förödande, etc. Och det kommer de säkert delvis att vara. Men då gäller det att komma ihåg vems felet är. Men den lilla detaljen har de vänstergängade garanterat valt att redan förtränga.

2010-06-21

Tillbaka till framtiden

Allt fler tecknar enligt en rapport privata "välfärdsförsäkringar". Vilket är utmärkt! Dagens system med uteslutande offentliga försäkringar vid arbetslöshet, sjukdom, olyckor och ålderdom har visat sig både svindyrt och omänskligt. För när det offentliga brister i ett sådant system - och det gör det som bekant ofta! - står vanligt folk helt maktlösa (medan de med gott om pengar som alltid reder sig). En väv av privata, offentliga och kooperativa trygghetssystem ger däremot den drabbade en möjlighet att vända sig någon annanstans. Så funkade det också i praktiken i Sverige ända från slutet på 1800-talet fram till 1960-talet. men sen tog ideologerna över och riket skulle förvandlas till ett demokratiskt DDR, där stat och kommuner skötte allt. Att detta monolitsystem nu håller på att vittra bort är därför en mycket välkommen nyhet!

2010-06-20

Klimateriet på reträtt

Klimateriet har i praktiken kollapsat efter Climategate. Och för det fåtal som framhärdar att världen kommer att gå under på grund av bilkörning blir det allt svettigare. Här kan man exempelvis läsa en transkribering av en australisk radiointervju med en klimatist, som blev minst sagt mördande... :-D

Tillägg: Forskare har upptäckt att en glaciär i Antarktis smälter beroende på -- en hittills okänd bergskam. Vi får väl se om den förklaringen finner sin väg in i IPCC:s nästa helvetesrapport. ;-)

Behövligt inlägg

Fyra seniora borgerliga toppolitiker ger sig i dag in i valdebatten om äldrefrågorna:

Pensionärer är långt ifrån någon homogen grupp. Här finns allt ifrån förvärvs­arbetande personer till äldre med omfattande omsorgsbehov. En sak har vi dock gemensamt: En väl hanterad ekonomi är en förutsättning för våra pensioner och de välfärdstjänster som många i hög grad är beroende av. Här har Alliansen visat prov på skicklighet. Medan man i stora delar av Europa diskuterar hur stora skattehöjningar eller nedskärningar som krävs för att klara av pensioner, vård och skola har vi ett helt annat läge i Sverige. Här debatteras i stället vilka satsningar som ska prioriteras.
Väl skrivet, för på detta område har vänsterpopulismen blott alltför länge fått grassera obemött!

10 beslut som förstörde Sverige


Den svenska 1900-talshistorien skildras ofta som en ren politisk skapelseberättelse. Sida upp och sida ner berättas i historieböckerna om hur fattigt och eländigt Sverige var innan politiker, fackföreningar och folkrörelser började "bygga landet" hösten 1932. Detta trots att Sverige var ett av världens rikare länder redan på 1920-talet.

I boken En annorlunda historia (Timbro 2009) och delvis även i min senaste Arvid Lindmanbiografi försöker jag ifrågasätta denna förvrängda syn på hur Sverige först blev ett rikt och välmående land, för att sedan från 1970 raskt falla tillbaka ner mot välståndets division två. Jag fick därför förleden en fråga om vilka jag anser vara de tio mest skadliga politiska besluten under 1900-talet, vilken härmed nu levereras även för en bredare publik.

1947 års källskattereform Fram till slutet av 1940-talet betalade vi svenskar våra skatter själva, direkt. Folk hade därför full koll på sin ekonomi. Med källskattereformen och sedan också införandet av löneskatter (1960) osynliggjordes dock i praktiken skatterna för gemene man - och politikerna kunde därefter börja höja dom kraftigt.

Den solidariska lönepolitiken Denna princip innebar ett upphävande av den fria lönesättningen och ledde till att vinstrika exportföretag i storstadsregionerna satte "golvet" i löneförhandlingarna. Små och växande företag förlorade därmed ett viktigt konkurrensmedel. Och detta ledde snart till enorma problem för Sverige och svenskt näringsliv, som i sin tur ledde fram till 1970- och 1980-talens (och inte till så liten del även dagens) problem.

ATP-beslutet När ATP, mot folkets vilja i två riksdagsval och en folkomröstning, infördes 1960 togs det första stora steget bort från den billiga, effektiva och rättvisa grundtrygghet som dessförinnan funnits. Istället infördes dagens inkomsttrygghetsmodell, som inte bara kostar enorma summor utan också underminerar folks drivkrafter till att arbeta, spara och företaga.

Metalltalet 1961 Tage Erlander stängde med detta typexempel på socialdemokratisk självtillräcklighet dörren till Europa för decennier och förstärkte ytterligare den självsuggestiva bilden av Sverige som ett undantagssamhälle, som då redan grundlagts med lögnen om neutraliteten.

Grundskolebeslutet 1962 Blev grunden för skolpolitikens urspårning och ”flummet” kodifierades sedan i 1969 års läroplan. Svenska elever är därför i dag sämre rustade än många andra att möta framtiden. Och detta drabbar naturligtvis både samhälle och näringsliv på så många sätt att det här är omöjligt att ens försöka utreda det.

Kommunsammanslagningen 1970 Ledde finalt till en professionalisering av politiken även på lokalplanet och förvandlade i praktiken kommunerna till statliga förvaltningsorgan.

Åmanlagarna MBL, LAS etc skapar en krångelkultur som än i dag gör att många inte vågar starta företag. Och dom avskräcker ännu fler från att låta sina företag växa och anställa.

1974 års kulturbeslut Förvandlade den svenska kultursektorn från en spännande och produktiv sektor till dagens svårt radikala agitpop-rörelse, som ägnar sig åt så mycket dumheter att man gång på gång tvingas gnugga sig i ögonen för att inse att Jo, det är faktiskt sant...

Nya grundlagen 1975 Försvårade regeringsskiften, gav semidiktatorisk makt till statsministern, etc. De sista formella hindren för de facto envälde undanröjdes. Med känt resultat.

Löntagarfonder 1983 Blev tack vare massiva politiska och folkliga protester knappt en tummetott i jämförelse med vad de egentligen skulle ha blivit. Men deras symboliska värde vart enormt och fonderna utgjorde troligen det mest långtgående socialiseringsförsöket i den fria världen. Lade ytterligare sordin på företagsklimatet.

Sprid gärna denna lista. Punkterna utgör en form av argumentationslista för varför den nuvarande regeringen i höst bör få sitta kvar. Och varför vi som inte lider helt av trianguleringssjukan måste fortsätta att ligga på som remmar för mer långtgående reformer inom svensk politik...

Sverige när det är som bäst!


Sverige kan - när det vill! Den känsla av tradition och framtid, glädje och allvar och nationellt och internationellt som gårdagens kungliga bröllop genererade var fantastisk. För några timmar rådde en folklig sammanhållning och nationell stolthet som alla, precis alla (förutom den där handfullen rabiata republikaner) kunde ta del av och glädjas över. Och guuuuud vilken skön känsla detta är i jämförelse med det gråa, gnälliga och småsinta sosseri som annars präglar Sverige och speglas i allt från TV:s intellektuellt undermåliga debattprogram till landets överflöd på råttfärgade Folketshus- och Konsumklossar. I går var det kul att vara svensk. Det är det inte på första maj. För medan traditioner sammanbinder så söndrar obsolet klassfetischism.

Jag tillhör ergo inte dom som i överdriven rojalistisk nit tror att "ätten Westin" blir början till slutet för den svenska monarkin. Visst, "förfolkningen" av kungahuset får inte gå så långt att den kungliga familjen blir precis som alla andra. Lite magi och mystik måste finnas kvar. Gårdagen visade dock att prins Daniel kan spela sin roll med bravur. Och om nu också bara en liten kronprins eller kronprinsessa så småningom ser dagens ljus är jag övertygad om att monarkins framtid är säkrad i minst ett par generationer till. Och det vore - med tanke på vilken politisk korrumpering och kulturell vandalism som detta arma land varit utsatt för sedan 1960-talet - inte illa. Man kan faktiskt se det som ett ypperligt bevis på monarkins inneboende styrka!
Läs mer om gårdagen i SvD, DN, Expressen.

2010-06-17

Helt apropå...


Nu kommer skattepengarna till sin rätt... :-s

Pressmeddelande
17 juni 2010
Kulturdepartementet

Förordnande av ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor

Regeringen har i dag utsett designern Katarina Brieditis, kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg, verkställande direktören Tobias Nielsén och fil. dr. Otto von Busch att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samtidigt beslutades att omförordna verkställande direktören Anne Elmdahl, kulturjournalisten Gunilla Kindstrand och riksdagsledamoten Anne Ludvigsson.

Förordnandena sträcker sig fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2013.

Nämnden för hemslöjdsfrågor verkar för att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet. Nämnden fördelar inom sitt verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet och bidrag till hemslöjdskonsulenter.

2010-06-16

Valkrönikor


Jag kommer under sommaren att publicera en serie om sex krönikor rörande historiskt viktiga valrörelser under 1900-talet i ett antal svenska dagstidningar. Gotlands Allehanda är först ut idag med denna drapa om det så kallade Socialistvalet 1920. Nästa krönika handlar om Kosackvalet 1928 - en verklig favorit! ;-)
.
Tillägg: I dag (100622) kom krönikan om Kosackvalet!

2010-06-15

Välförtjänt kollaps

Sist gång sossarna inte blev största parti var 1914,
när Arvid Lindman var ledare för Allmänna Valmanförbundet...

Enligt en mätning vill omkring hälften av svenskarna ha kvar nuvarande statsministern på sin post även efter valet medan bara fjuttiga 16 procent vill ha Mona Sahlin (SvD 100615). Jag tycker vi låter folket få sin vilja igenom...

Mer allvarligt: det som händer nu verkar vara en historisk kollaps inte så mycket för Mona Sahlin som för hela det socialdemokratiska partiet. Att sossarna riskerar att bli näst största parti bara några månader före valet är i sig en sådan skräll att landets samtliga statsvetare och politiska historiker bör ställa in semestrarna och följa utvecklingen minut-för-minut ända fram till valdagen. Sist gång SAP inte blev störst var nämligen 1914; alltså för nästan hundra år sedan!

Och det skulle vara en välförtjänt nesa om sosseriet detroniserades! Partiet må nämligen en gång för länge sedan ha haft en roll att spela i svensk politik, men de tiderna tog slut redan på 1950-talet. Detta när socialdemokarterna - mot folkets vilja - införde ATP och på så sätt inledde omvandlingen av Sverige inte bara från ett låg- till ett högskattesamhälle utan också från ett land som präglades av en strävsam och uppfinningsrik kultur till dagens bidrag-till-dödsmentalitet.

Sitter den borgerliga regeringen kvar och S blir mindre än M kommer vi dock med största sannolikhet att få uppleva slutet på denna patetiska epok i svensk historia. Först kommunismens fall. Sedan Climategate. Och nu detta! Man blir nästan tårögd av glädje vilka fantastiska händelser man får uppleva...

2010-06-14

Så där...


...nu är mitt vikariat i Karlstad till ända. Låt mig mjukstarta bloggandet med en kul bild. Lite tyngre dynamit kommer åter att börja levereras så fort jag hämtat andan!

2010-06-05

Ny bok

I veckan som gick kom slutligen min nya bok om gamle högerledaren Arvid Lindman ut. Det är en minibiografi som beskriver "Amiralens" liv och gärningar från födseln i Uppland 1862 tills hans död i flygolycka utanför London 1936. Boken är en pocket och kan köpas från Timbro här.