2010-07-31

Ett steg på vägen

KD:s partiledare Göran Hägglund kräver sänkt skatt för landets pensionärer. Utmärkt! Pensioner är i praktiken en form av bidrag. Och bidrag bör överhuvudtaget inte beskattas; det skapar bara en massa onödig rundgång. Målet bör därför vara att pensioner i framtiden helt skattebefrias!

Underbar klarsyn!!!

Missa för allt i världen icke denna debattartikel rörande FN av debattören Fredrik Segerfeldt. Jag har sällan läst något mer klarsynt i svensk debatt:

Allra värst är dock de grundläggande strukturfel som organisationen lider av: universalitets- och likställighetsprinciperna. Det vill säga idéerna om att alla stater ska vara med, och att alla stater ska ha lika mycket värde. Detta oavsett om de styrs av diktaturer som mördar sin egen befolkning eller av demokratisk tillsatta ledare som folket kan utkräva ansvar av och avsätta. Endast 46 procent av FN:s medlemsstater klassas som politiskt fria.

Det vore kanske inte så farligt om FN bara var en diskussionsklubb. Så är dock inte fallet. I stället är FN den internationella rättens främsta källa. Det är som att över hälften av ledamöterna i Sveriges riksdag skulle vara nominerade av landets Hells Angelsklubbar. Hur legitim skulle en sådan rättsordning vara?
Det är när man läser sådant här som man får en distinkt känsla av att Verkligheten till slut håller på att bryta igenom den mentala sirapen även i Sverige... :-)

2010-07-30

Glädjande nuffror

Den svenska BNP-tillväxten överträffar förväntningarna. Sveriges ekonomi framstår därmed alltmer som en av världens i särklass starkaste. Jag utgår ifrån att Sahlin & C:o kommer att hävda att detta beror på fackföreningar, landsting, LAS, MBL, glesbygdsstöd, SIDA och på Marknadens förhoppningar om att vi inom några månader kan ha Lasse Ohly som finansminister...

2010-07-29

Att få tala eller inte få tala...

Här kan man läsa en liten och tyvärr allt annat än ovanlig historia om hur ett amerikanskt universitet vägrar låta en republikan tala till studenterna, men tillåter en av Obamas företrädare att göra det. I detta lilla ser man som så ofta det stora: helt skamlös akademisk politisk bias!

Mycket bra krönika

Missa inte denna mycket tankvärda krönika av Mats Qviberg:

Inte nog med att jag håller på att bli rojalist, jag kommer dessutom att agera "kamrat fyra procent" och rösta på Kristdemokraterna 19 september. För er unga läsare som inte vet vad "kamrat fyra procent" är för något så var det sossar som röstade på kommunisterna så att de inte skulle hamna under riksdagsspärren. Jag är nog den enda moderaten som nästan aldrig röstar på Moderaterna. Förra valet gick min röst till Maud för hennes liberalisering och förnyelse av Centern och 2002 fick Folkpartiet min röst.

För övrigt tycker jag att alla fyra regeringspartier har skött uppdraget föredömligt, man har i en global finanskris hållit Sveriges finanser i toppskick, samtidigt som man har lyckats få ner världens högsta skattetryck från att vara konfiskatorisk, samhällsförstörande och orimlig till att bara vara orimlig. Det går inte att nog betona att höga skatter inte är vägen till välfärd, det är direkt kontraproduktivt.

Bra rutet!


Hur skall en helt könsneutral toalett se ut egentligen?

Den svenska politikens infantilisering är ett aldrig sinande debattämne (jag berörde f ö i våras ämnet i en NWT-ledare). Eller borde i alla fall vara. För det sägs ta mig tusan så mycket urbota dumt att man ofta får lust att kasta ut TV:n - och datorn - genom fönstret. Tack och lov verkar kanske nu en viss tillnyktring vara på väg. Idag skriver i alla fall KDU:s ordförande Charlie Weimers en underbar drapa riktad mot Stockholmssossarnas senaste stupiditet rörande (bristen på) könsneutrala toaletter:

Carin Jämtins engagemang för hbt-personers hälsa är säkert helhjärtat och ärligt. Men tror hon verkligen att en utsatt grupps psykiska ohälsa kan vändas till psykisk hälsa genom att vi bygger könsneutrala toaletter? Tror hon verkligen att psykisk ohälsa kan spolas ner i en offentlig könsneutral latrin? Om det är det som är hennes stora vision så har den socialdemokratiska kreativiteten och uppfinningsrikedomen nått nya bottenrekord.
Tack Charlie!!!

2010-07-28

Fortsatt ledning

Idag kom första riktiga opinionsmätningen. Och den erbjuder riktigt munter läsning! Den borgerliga ledning som öppnades i juni inte bara består utan utökas en aning, samtidigt som sossarna förblir landets näst största parti (visst låter det nästan pornografiskt upphetsande!). Enda nackdelen är att SD masar sig upp till 4 procent:

Moderaterna (33,3 procent) -0,7
Folkpartiet (6,6 procent) -0,1
Centern (4,7 procent) +0,9
Kristdemokraterna (4,0 procent) +0,4

Socialdemokraterna (29,2 procent) -1,2
Vänsterpartiet (5,0 procent) -0,3
Miljöpartiet (10,5 procent) -0,5

Sverigedemokraterna (4,0 procent) +0,5
Övriga partier (2,7 procent) +1,0
Vad gäller SD så tror jag också det finns ett visst mörkertal till deras fördel i form av folk som inte vågar säga att de kommer att rösta på dom, ens i en anonym telefonintervju. Om nuvarande trender fortsätter tror jag dock att de borgerliga i slutändan kan få 50 procent och därmed slippa bry sig om SD skulle råka komma in.

Både C och KD klarar också i denna mätning spärren, om än med hårfin marginal. Jag tror nu i o f sig inte att något av partierna åker ut (för det finns så gott om "gamelmoderater" som kommer att stödrösta på dom). Men det hade sannerligen känts mycket, mycket bättre om de borgerliga gått till val på gemensamma listor, så att man helt sluppit detta problem.

Hursomhelst. Vad de borgerliga bör göra nu är att köra en valrörelse på 110 % hela vägen fram till 19 september. För även om det just nu råkar se riktigt bra ut kommer detta val icke att vinna sig självt! Socialdemokraterna har ty en av världens i särklass effektivaste valapparater och de vet väl vad som står på spel: att en ny borgerlig seger skulle innebära det definitiva slutet på deras hegemoniska roll i svensk politik. Valrörelsen kommer därför att bli stenhård och - vilket vi ju redan sett tecken på - mycket smutsig.

Därför: Upp ur hängmattorna!!!

Rejäl sågning

Jag har genom åren läst många sågningar av politiker, men denna i den brittiska tidningen The Telegraph är sannerigen i en klass helt för sig själv:

It is not clear what Mr Obama actually does. He isn't engaged with the economy; he certainly isn't engaged with foreign policy; he has abandoned hope of a climate change bill this year (and probably for ever); he has seen his health care bill into law, but America awaits news of how it will be implemented; he is under attack for a casual approach to illegal immigration, notably from the Mexican narco-state. He has only just girded himself to go campaigning for his party in the mid-term elections. Last Sunday was the 100-days-to-go mark, and the talk in politics here is of little else. Joe Biden, the vice-president, has been nominated as "campaigner in chief". Why? What is the President doing?

Ouch! skulle man nog kunna säga.

2010-07-27

Gud & pilsner



Lite bra musik såhär i slutet på högsommaren...

Läsvärt om vetenskap

Här är en mycket upplysande text som bör läsas av alla som i positivistisk anda tror på allt folk säger bara för att de råkar ha titeln professor på visitkortet:

When someone says, ‘Science teaches such and such,’ he is using the word incorrectly. Science doesn’t teach anything; experience teaches it. If they say to you, ‘Science has shown such and such,’ you should ask, ‘How does science show it? How did the scientists find out? How? What? Where?’ It should not be ‘science has shown.’ And you have as much right as anyone else, upon hearing about the experiments (but be patient and listen to all the evidence) to judge whether a sensible conclusion has been arrived at.
- Thank you Thomas, for sending it!

Bara halva sanningen

Svenska Dagbladet kör idag en intressant (och underbart politiskt inkorrekt) artikel om hur existensen av biologiska skillnader påverkar manligt respektive kvinnligt beteende. Det mer specifika ämnet är att mäns högre testosteron och adrenalinproduktion gör dem mer riskbenägna på börsgolven och därför "driver fram finanskriser och börsfall."

Och jag säger på basis av att ha följt samhällsutvecklingen och den s k sociobiologiska debatten i snart 25 år absolut, så är det!!!

Dock skall vi, för att vara både vetenskapliga och sjysta mot männen (okej, jag är part i målet!), även komma ihåg att män genom sin större riskbenägenhet mellan kriserna även bidrar till snabbare ekonomisk tillväxt och börsrallyn, som i sin tur driver upp tempot i både den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Och eftersom perioderna av högkonjunktur och tillväxt långsiktigt vida överstiger de korta krisperioderna måste alltså männen starkt bidra till ökat välstånd för alla.

Se där ytterligare ett argument för att sätta handklovar på alla klåfingriga politiker och låta människor och marknader vara ifred! :-)

2010-07-25

Allt nyktrare inställning

Ingmar Nordin skriver på The Climate Scam en god sammanfattning om hur klimateriets reträtt nu accelererar. Världen håller på att nyktra till... :-)

Uppmuntrande och illavarslande

Sverige har under det senaste året något förbättrat sitt "frihetsindex" och ligger nu på plats 21 av världens länder. Och då detta index visat sig vara en mycket säker indikator på långsiktig framgång - ju friare desto rikare! - är detta givetvis en uppmuntrande upptickning. Sverige skulle dock med ett mindre antal reformer kraftigt kunna förbättra sin position ytterligare; främst genom att sänka skattetrycket och avreglera arbetsmarknaden.

Illavarslande är också att friheten just nu är på tillbakagång i stora tillväxtländer som Indien och Kina, vilket bådar illa för framtiden. Länder kan ty tillfälligt fortsätta växa trots att friheten sjunker, men långsiktigt kommer det oundvikligen att innebära problem. Vad världen behöver är därför en frihetsrevolution, inte mer "stimulans", kontroll och annat elände!

Jag skall försöka återkomma med en mer detaljerad inlaga om detta när jag hunnit studera årets undersökning lite närmare. Du kan också själv läsa sammanfattningen om Sverige här!

Tillägg: Av speciellt intresse är också bedömningen av USA:

The United Stateseconomic freedom score is 78.0, making its economy the 8th freest in the 2010 Index. Its score is 2.7 points lower than last year, reflecting notable decreases in financial freedom, monetary freedom, and property rights. The United States has fallen to 2nd place out of three countries in the North America region.

The U.S. government’s interventionist responses to the financial and economic crisis that began in 2008 have significantly undermined economic freedom and long-term prospects for economic growth. Economic freedom has declined in seven of the 10 categories measured in the Index.

Uncertainties caused by ongoing regulatory changes and politically influenced stimulus spending have discouraged entrepreneurship and job creation, slowing recovery. Leadership in free trade has been undercut by “Buy American” provisions in stimulus legislation and failure to pursue previously agreed free trade agreements with Panama, Colombia, and South Korea. Tax rates are increasingly uncompetitive, and massive stimulus spending is creating unprecedented deficits. Bailouts of financial and automotive firms have generated concerns about property rights.
Eller som det brukar heta, vad var det jag sa...

Mycket läsvärd ledare!

Missa inte dagens superba ledare av PJ Anders Linder i Svenskan "Vilken kapitalism skall vi ha?" Det var det mest klarsynta jag läst i ämnet på evigheter. Han skriver bland annat:
Vi bör inte bara tala om vilken konjunkturpolitik som är rätt 2010 och 2011 utan också hur vi ska komma bort från föreställningen att skörd inte behöver föregås av sådd. I ett samhälle i balans kan inte politiker lova mer vad än skattebetalarna har lust att betala för – förtroendevalda och folk måste tala med varandra som vuxna människor – och hushållen kan inte sätta sprätt på allt vad de tjänar och mer därtill. De måste bygga upp buffertar att falla tillbaka på, att hämta trygghet ur och att använda till företagsamhet och förkovran.
Och han avslutar med orden:

En del trodde att finanskrisen skulle leda till en storstilad återkomst för socialismen. Alls icke så. Grundfrågan idag är inte om vi ska ha kapitalism, utan vad för slags kapitalism vi ska ha.
Jag skulle bara vilja tillägga att de där "en del" förutom aktiva socialistpolitiker nästan uteslutande tillhörde ett par speciella skrån - journalister och akademiker. Och att det var deras oproportionerligt stora inflytande i samhällsdebatten som gjorde att den risken alls blev en fråga. För vanligt folk har fattat för länge sen att socialismen, förutom att inte fungera, suger...

2010-07-24

"Slibgate" rullar vidare



Och här är ytterligare ett klipp om hur "main stream media" i USA håller på att kväva sig själv...

Man bågnar!

Det bästa sättet att avslöja en hästhandlare är att låta honom babbla på, för då blottar han förr eller senare alltid sina egna lögner. Ungefär så går ett gamalt ordstäv i Dalsland, där jag kommer ifrån. Och det speglar sannerligen verkligheten. För vad sägs om följande mångordiga inlaga, där socialdemokraten Lena Sommestad klagar på att den svenska och ett antal andra europeiska regeringar vill avskaffa EU:s relativa fattigdomsbegrepp, som stipulerar att alla som har en årsinkomst som är lägre än 60 % av medianinkomsten skall betecknas som fattiga.

Låt oss betänka effekten av detta krav. För om alla som tjänar mindre än 60 % av medianinkomsten skall betecknas som fattiga kommer det ju alltid kommer att finnas en stor andel fattiga, hur rika medborgarna även under detta streck än blir (en miljonär är ju ty fattig i jämförelse med en miljardär). Förutom, vill säga, i ett enda specifikt läge, där alla tjänar exakt lika mycket! Ett relativt fattigdomsbegrepp är därför uppenbart rent politiskt betingat och måste, logiskt, ha som enda och yttersta mål att leverera argument för en total inkomstutjämning.

Och så får man givetvis tycka! Men det vore sannerligen ärligt om detta relativa fattigdomsbegrepps förespråkare samtidigt påpekade lösningen på problemet (som man ju får anta att de i slutändan är ute efter) och vad detta i praktiken skulle innebära: att utbildning, arbete och sparande inte alls skall få löna sig! De borde också vidare kosta på sig att säga i alla fall något litet om vad som skulle hända med, exempelvis, arbetslösheten om de en dag skulle lyckas piska fram ett sådant tillstånd. För varför skulle någon i sinnet frisk person dra på sig álla de risker och allt det besvär det faktiskt innebär att driva eget och anställa om man inte kan få ut något alls för det?

Att kravet på fullständig inkomstutjämning hörs vänsterifrån är nu givetvis inget att förundras eller förfasas över -- om och när det kommer från kommunister. Men det är sannerligen med en blandning av dagspolitisk förundran och historiska rysningar som man denna sommar ser hur alltså ledande företrädare ´även för den svenska socialdemokratin - som sedan man i praktiken övergav marxismen i slutet på 1920-talet ändå stått för någon form av realpolitik - mindre än två månader före ett viktigt val i praktiken ställer sig lika långt till vänster som Lasse Ohly...

Detta är dock samtidigt mycket, mycket uppmuntrande. För som jag skrev i en krönika i bland annat NWT härförleden så försökte sossarna sig på en dylik extrem vänstersväng även 1928. Och då gick det käpprakt åt fanders för dom. Svenskarna var ty lika lite trakterade då som (får vi hoppas!) de är idag av dylik utopiapolitik. Tilläggas kan också att SAP då, precis som i år, gick till val på en allians med kommunisterna. Låt oss därför både hoppas och tro att historien nu, för en gångs skull, faktiskt rakt av upprepar sig!

Stilla läge över sommaren


Förtroendet för den borgerliga regeringen är fortsatt mycket högt, trots "Littorinaffären". Hela 65 % tycker att den gör ett bra eller mycket bra jobb. Detta måste komma som en kalldusch i sommarvärmen för de rödgröna, som garanterat legat i hängmattorna och hoppats på att en akut förtroendekris för regeringen skulle kunna dra bort intresse från den katastrof (i form av deras egen budget) som drabbade oppositionen i maj/juni.

Inom någon vecka bör vi ha fått ett antal "riktiga" partisympatimätningar som visar hur de politiska vindarna blåst under sommaren. Och min känsla är att de kommer att se ut som de gjorde i slutet av juni, d v s mer eller mindre jämt skägg. Ett par mätningar visade då förvisso en stor borgerlig ledning, men de var outliners. Om inget oförutsett inträffar tror jag därför att vi nu har knappt åtta veckors nagelbitande framför oss.

Det finns dock ett möjligt scenario i form av en tidig opinionskollaps för vänstern. I resten av västvärlden mönstrade ty den marxistiska-keynesianska vänstern av redan i samband med kommunismens fall 1989-91, medan den i Sverige överlevt både inom V och (delvis) SAP. Och det är möjligt att tidens gång nu tillsammans med regeringens framgångsrika krishantering i år kommer att innebära att historien hinner ikapp även svenska folket.
.
Men detta senare är som sagt ännu bara ett scenario. Och väl tyvärr ett mindre troligt sådant. För en häpnadsväckande stor andel av svenskarna har ju såhär långt visat sig vara mer eller mindre helt immuna mot Verklighetens propåer...

Ideologisk blockering

I Svensk Tidskrift ställdes igår i denna utmärkta artikel den adekvata frågan varför svensk press så sällan skriver om det uppenbara - att minskad arbetslöshet kräver växande företag:
Varje dag publiceras artiklar och inslag i svenska medier om arbetslösheten. Frågan belyses ur en mängd perspektiv, exempelvis hur stor arbetslösheten är, hur arbetslösheten hänger ihop med Sveriges ekonomi, stöd för arbetslösa, hur arbetslösa försöker få jobb eller hur det är att vara arbetslös. Man rapporterar också ofta att enskilda företag anställer eller säger upp. Men däremot saknas nästan totalt belysning av att arbetslösheten skulle kunna minska genom åtgärder som ökar företagens förmåga att anställa.
Artikeln har också sökt efter förklaringar. En nyhetschef säger att det beror på för lite utrymme. Och det är säkert en delförklaring. Men jag skulle vilja tillägga en ytterligare, högst möjlig sak: att svenska journalister i allmänhet inte är direkt förtjusta i företag och företagare. Eller i alla fall tycker att det skulle kännas lite ideologiskt tveksamt att kräva lägre skatter och färre regleringar.

Men, säger ju vän av ordning, detta vore ju att ta ställning i en politisk fråga och går därför inte ihop med kravet på journalistisk opartiskhet. Förvisso. Men detta krav på opartiskhet får som bekant i praktiken dagligen vika när det gäller andra frågor. Som växthuseffekten, matkvalité, trafiksäkerhet och en zilljon andra saker, där journalister i praktiken glatt tar ställning för nya skatter och regleringar utan att skämmas ett endaste dugg...

2010-07-23

Helt appropå...




Möjlig storseger

En potentiell storseger för förnuftet inträffade igår i USA:

Conceding that they can't find enough votes for the legislation, Senate Democrats on Thursday abandoned efforts to put together a comprehensive energy bill that would seek to curb greenhouse gas emissions, delivering a potentially fatal blow to a proposal the party has long touted and President Obama campaigned on.
Jag skriver potentiell, för envisa rykten talar för att Obama och Demokraterna - om de förlorar kongressvalet i november - i vinter kommer att sammankalla en s k lame duck Congress för att driva igenom en hel rad vanvettiga förslag. Mer om detta kan läsas här: "The only thing holding the Democrats back would be shame, a Washington commodity in chronically short supply."

2010-07-22

Intressant krönika

I denna krönika berättar Kjell Albin Abrahamsson om att man i Polen (där man vet vad man talar om) likställer nazism och kommunism. Och att det finns en lag som gör att någon med en Che Guevara t-shirt skulle åka i fängelse. Det senare tycker jag är att ta i. Men att det faktiskt finns åtminstone ett land som öppet tar ställning för demokrati mot både rött och brunt vansinne känns mycket, mycket befriande! :-)

Växande problem i USA


Barack Obamas och Demokraternas styre börjar nu utgöra ett allvarligt demokratiskt problem i USA. Som framgår av sammanställningen ovan - som man kan läsa om här - har både presidentskapets och Kongressens förtroendesiffror under det senaste rasat till nya bottennivåer. Som en stor beundrare av det amerikanska statsskicket, som tjänat landet och folket väl i över 200 år, måste jag konstatera att detta ett allvarligt problem och en kris som kan bara lösas på ettsätt - en ny era av positivt ledarskap. Och det är uppenbart den nuvarande presidenten och kongressmajoriteterna helt förmögna att erbjuda!
.
Tillägg: Här är en mycket bra djupanalys rörande GOP:s möjligheter att vinna höstens kongressval...

Here we go again

Igen, mediabias. Nu har det avslöjats att hundratals "sliberala" journalister i USA gaddat ihop sig för att skydda Obama genom att kalla alla kritiker av honom för rasister. Förvånad, någon?

Tillägg: Här är mer om "slibgate"!

2010-07-21

Historien avkodad med dator

Här är en artikel om att forskare nu snart kan använda datorer för att läsa forntida skrifter som hittills inte kunnat läsas. Fascinerande helt enkelt!

I teoriernas värld

För den som eventuellt fortarande hade något hopp om att Obamanomics bygger på någon form av verklighetsförankring måste bara läsa detta...

Econometric models rely on the assumption that $1 of government spending generates more than $1 of GDP, the so-called multiplier effect. There is no allowance for the negative multiplier on the other side. Sure the government can spend money and generate GDP growth in the short run: Government spending is a component of GDP!
Den gamla teorin om att humlan inte kan flyga framstår som välgrundad i jämförelse med de teoretiska monstrum som Vita Huset numera verkar producera på löpande band!

Intressant skillnad

Och så var det det där med mediabias. I svenska tidningar kan man knappt läsa en endaste rad om att Barack Obamas förtroendesiffror sjunkit som en sten, i stort sett från samma dag som han tillträdde för ett ett och ett halvt år sedan. Att Tyskland Angela Merkel får lågt stöd i två mätningar är dock denna afton förstanyhet på dn.se. Kan möjligen detta ha något att göra med att Obama är vänster medan Merkel är höger?

Iskallt om hettan i DN

Hut börjar gå hem -- till och med på DN! Tidningen kör idag en artikel som (om än med uppenbar motvilja) klargör att den varma sommaren inte kan förklaras av AGW-teorin utan högst troligt beror på andra, naturliga väderfenomen. Se där! För bara ett år sedan, strax före Climategate, hade en sådan artikel garanterat varit helt omöjlig... :-)

Tillägg: Här är en mycket enkel och bra, pedagogisk sak om hur man om man vill (och det har det som bekant varit en del som velat på senare år) kan ge intryck av jorden blir långsiktigt varmare...

Intet nytt...

För den som haft ögon och öron öppna under senare decennier innehåller denna artikel om mutor, korruption, nepotism och annat elände inom FN inget som helst nytt...

I Hugos skuggrike

Tumskruvarna dras åt alltmer i Venezuela. Jag blev idag uppmärksammad på detta inlägg på Newsmill, som beskriver hur de facto-diktatorn Hugo Chavéz nu börjar bli nervös inför höstens val (som jag dock har en bestämd känsla av antingen kommer att ställas in eller "fixas" till på något annat sätt för att behaga generalissimon):

Den egentliga anledningen till arresteringen är naturligtvis som ett led i strävan att vinna valet den 26 september. Alla som vågar tala klartext är ett hot, och de tas om hand på det vis som diktatorer känner bäst: Med olagliga medel. Även majoritetsägarna i den enda kvarvarande regimkritiska TV-kanalen som når hela landet (42% av befolkningen) är efterlysta, men de har sedan länge flytt landet och uppges nu överväga att söka politisk asyl i USA.

Inte så poppis...



Obama har nu blivit så impopulär att republikanerna redan använder honom som i reklamen mot sina motståndare inför höstens kongressval...

2010-07-20

Höger om!

Nu är det "inne" att vara höger! Enligt en mätning som kom häromdagen betecknar sig nu betydligt fler som höger än som kallar sig för vänster. Och som NWT konstaterar här, så är detta ytterligare ett steg på vägen för Sverige att bli ett normalt land. Socialismen var ty något som mer utvecklade civilisationer skakade av sig redan för flera decennier sedan. Här uppe i folkhemmet har dock många, likt intellektuella zombier, vandrat på i gamla ullstrumpor som om inget hänt. Om nu bara denna mentala mognad också materialiserar sig i en förnyad - gärna kraftigt förstärkt! - borgerlig riksdagsmajoritet efter valet den 19 september så har dock ett stort steg framåt tagits för att även Sverige, äntligen, skall lägga 1900-talets dillerier bakom sig.

Kloka ord

Det är inte alltför ofta man läser så här kloka ord i svårt sliberala New York Times:

When historians look back on this period, they will see it as another progressive era. It is not a liberal era — when government intervenes to seize wealth and power and distribute it to the have-nots. It’s not a conservative era, when the governing class concedes that the world is too complicated to be managed from the center. It’s a progressive era, based on the faith in government experts and their ability to use social science analysis to manage complex systems.
Amen!

Hehehe


2010-07-18

Mycket intressant inlägg

DN:s förre politiske chefredaktör, författare till Liberalismens idéhistoria, med mera, Svante Nycander skriver idag om den svenska kulturvänsterns antiliberalism: "Detta negativa paradigm är inom kultursektorn starkt styrande för urval av teman, böcker och personer, även i borgerliga tidningar. Kritiken yttrar sig i avfärdanden, mer sällan i resonemang. I skildringar av det förflutna suddas liberala insatser bort." Jag håller som liberalkonservativ långt ifrån alltid med Nycander, som representerar den svenska socialliberalismen, i vare sig anslag eller slutsatser. Men här sätter han sannerligen både fingeret och sökarljuset på en mycket intressant och viktig sak!!

För ju mer tiden går, dessto tydligare blir det att Sverige under 1900-talet utvecklades till en intellektuell särlingsstat i västvärlden. Visst, Sverige införde som alla andra västländer först kapitalismen (genom ett antal reformer 1845-65) och sedan också demokrati (1907-21), men mentalt förblev det ett politiskt och kulturellt auktoritärt land med ett på många sätt fortsatt underdånigt folk. Jag skisserade och kritiserade denna utveckling i min egen bok En annorlunda historia och det gläder mig därför mycket att den nu också påtalas av Svante Nycander. Och jag hoppas att hans inlägg leder till en vidare debatt. För Sveriges antiliberala arv är sannerligen ett problem som har fått, fortfarande har och också kommer att fortsätta få stora, ofta direkt farliga, effekter!!!

Fortsättning 19/7: Idag kom Svante Nycanders andra debattartikel. Och den var ännu bättre!! Den tar nämligen upp ett av mina favorithatobjekt - vänstervridningen av Sveriges akademier. Han skriver bland annat:

Metodstriden inom universiteten har snarast förvärrats efter kommunismens fall i Europa, då ”många flaggade ut från marxismen för att segla under postmodern bekvämlighetsflagg”, enligt Nordin. Postmodern filosofi är en reaktion mot det centrala i moderniteten, som förutsätter att verkligheten är åtkomlig för rationell analys. Filosofiprofessorn Sören Halldén har påpekat att det finns personer med en stark ställning vid universiteten ”som inte uppfattar verklighetsförankring som nödvändig inom god vetenskap”.
I synnerhet det senare har också jag länge uppfattat som en skriande brist. För bristande verklighetsförankring kan man spåra inom en rad vetenskaper, där kartan är betydligt viktigare än verkligheten. Ta genusvetenskapen som exempel. De flesta av dess företrädare bygger hela sin människosyn på tabula rasa begreppet, trots att inte bara genetik, hjärnvetenskap, biologi och en rad andra ämnen - för att nu inte tala om det sunda förnuftet - klart visar att det finns tydliga skillnader mellan manligt och kvinnligt. Men genusvetarna tillåts ända att fortsätta plåga världen med sina skattesubventionerande dumheter (den som vill läsa mer om detta kan med fördel besöka Tanja Bergkvist blogg).

Hursomhelst, Svante Nycander har med dagens inlaga satt tummen på en intellektuell varböld som borde ha spruckit för länge, länge sedan. Låt oss hoppas att vi nu äntligen får en debatt om den!!!

2010-07-17

Illa spenderade pengar

Venezuelas de facto-diktator Hugo Chavéz har under sin tid vid makten drivit landet och folket han tronar över till svältgränsen. Det rådet förutom matbrist i det regniga oljelandet därtill både vatten- och elbrist, samt en akut brist på såväl mänskliga som medborgerliga fri- och rättigheter. Och vad lägger generalissimon pengar på i detta läge? Jo, att öppna en tvåhundra år gammal grav för att eventuellt kunna bevisa en konspirationsteori om att den sydamerikanske frihetshjälten Simon Bolivar blev giftmördad. Det gäller att prioritera i nödens stund... :-s

Pravdagate rullar vidare

Det gick sannerligen ganska snabbt. Aftonbladet står nu där med hundhuvudet under armen, fåraktigt bräkande om att de inget fel gjort. Även andra medier känner sig besvärade. Men inte mer än att de i stort försvarar sitt deltagande i Littorindrevet och tycker att de inte alls skjutit över målet. Nåväl, att få journalister att erkänna att de haft fel är nu lika omöjligt som att få akademiker att göra det samma, så jag tror inte vi kommer längre i just denna fråga. Låt oss dock hoppas att det inträffade skrämt tillräckligt många för att man på redaktioner landet runt nästa gång det hettar till faktiskt drar några djupa andetag och blir lite försiktigare (jaja ja vet, tomten existerar inte heller).

Insikten om vad Aftonbladet hållit på med sprider sig nu också bland de semesterfirande svenskarna bortom maktens innersta cirklar i Stockholm City. När jag gick runt här i Uppsala i går överhörde jag ett antal spontana kommentarer från folk som pratade om saken på kaféer och vid tidningskiosker. Och det var inte fråga om hurra-rop. Frågan alla ställer sig är nu dessutom om det blir någon fortsättning. En centerpartist i Tingsryd skriver exempelvis idag bland annat följande på sin blogg:
Den allvarligaste frågan är dock hur högt upp i den socialdemokratiska hierarkin som denna komplott går? Tidigt i våras gick ett ihärdigt rykte om att socialdemokraterna planerade något liknade som vi just sett i drabba Sven-Otto Littorin. Detta var ett rykte som startades från socialdemokratiskt håll och som sedan spreds av socialdemokrater som ville vara skrytsamma när deras opinionssiffror var med dem. Socialdemokraterna har även utlovat att de ska se till att detta blir den fulaste valrörelsen någonsin.
Samme bloggare tycker vidare att Mona Sahlin, om hon visste vad som skulle ske, måste avgå. Nu tror jag i o f sig inte att Mona visste någonting (för fullt så inkompetenta är väl ändå inte spinndoktorerna på Sveavägen 68, att de inte ser till att partiledaren har full "deniability" - eller?). Och sahlinskan bör hursomhelst absolut inte avgå. Hon skall nu under två månader istället tvingas svara på arga väljares frågor om hur Rörelsens tentakler tenderar att bete sig. Och sedan förhoppningsvis på valkvällen tvingas ta emot ett straff mycket värre än den fallskärm hon antagligen skulle få om hon avgick redan nu - rollen som fortsatt oppositionsledare! :-)

Tillägg: Nu har AB polisanmälts för förtal. Utmärkt!

2010-07-16

Nota bene

Jag ber att få påminna kommentatorer - med både trovärdiga och mindre trovärdiga alias - att jag bara publicerar kommentarer som direkt anknyter till ämnet i det aktuella inlägget...

Jahaja...

Nu erkänner t o m amerikanska myndigheter indirekt att obamanomics är ett gigantiskt misslyckande:

The euro rocketed to a two-month high of $1.29 and sterling jumped two cents to almost $1.54 after the Fed confessed that the US economy may not recover for five or six years. Far from winding down emergency stimulus, the bank may need a fresh blast of bond purchases or quantitative easing.
Jag har en distinkt föraning om att tax-and-spend liberaler som Paul Krugman nu kommer att rusa ut på ledarsidorna och bestämt förklara att detta inte alls är det nuvarande politikens fel och att allt som krävs bara är ännu mer av samma i form av ännu högre statsskuld, ännu högre skatter och än fler regleringar...

Tillägg: Här är bara ett litet smakprov på hur urgröpt Obamas trovärdighet som president och tilltron till hans politik redan blivit runtom i USA. Cynismerna dryper...

Tillägg II: Här är ett trovärdigt alternativ till obamanomics som redan väckt och kommer att väcka ännu mer uppmärksamhet under kommande månader och år.

Privatisera eländet

I vintras, när det var kallt, klarade SJ inte av sitt jobb. Nu i sommar, när det är varmt, klarar SJ inte av sitt jobb. Därför oberoende av årstid och temperatur - privatisera eländet! På en privat marknad skulle ett så usel företag få lägga ner. Omgående!

Inte ett dugg förvånande

Henrik von Sydow (M) varnar för att det kan bli en speciell skatt på bredbandsuppkopplingar om Lasse Ohly & C:o får vara med och bestämma. Skulle inte förvåna mig ett dugg, för kommunisterna kommer som alltid att beskatta allt. Och som Henrik skriver: "Vi får alla ett dyrare och sämre Internet. Det försvårar för investeringar i telekom, bredband och Internet; just där Sverige ska vara ett föregångsland och det fält där så många menar att framtidens jobb kommer att växa fram. Sverige försämrar sin internationella konkurrenskraft och vår tillvändhet till Internet och nya innovationer försvåras."
.
Tillägg: V backade direkt och säger sig nu inte vilja ha en bredbandsskatt. Utmärkt! Tänk bara om de kunde vara lika kloka när det gäller inkomstsketter, förmögenhetsskatter, fastighetsskatter, arbetsgivaravgifter för unga, etc, etc, etc.

2010-07-15

Har du sett den förut?



Obamaadministrationens alltmer desperata försök att sälja in sin misslyckade ekonomiska politik tar sig allt fler välbekanta, nygamla uttryck...

AB ett skämt


Jag har skrivit det förr och jag skriver det igen: Aftonbladet är Sveriges i särklass sämsta och mest tarvligt partipolitiska tidning (undantaget Norrskensflamman, men den får man i a f ge kredit för att den inte ens försöker framställa sig som opartisk). Nu framkommer att tidningen troligen ljuger i Littorinhärvan:

Aftonbladet har gång på gång uppgett att de aldrig skulle ha publicerat sexköpsanklagelsen mot Sven Otto Littorin om han bara hade dementerat den. Men Expressen kan nu publicera samtalet, ord för ord, när ministerns pressekreterare dementerar påståendet redan dagen före Littorins avgång.
- Ministern säger att han aldrig någonsin har betalat för sex, säger Littorins pressekreterare Agnes Palinski till Aftonbladets nyhetschef.
Förvånad, någon?
.
Tillägg: Aftonbladet riskerar att bli dömt för sina skriverier i Littorinaffären, skriver PO Per-Arne Jigenius på DN-Debatt idag. "Aftonbladet löper en stor risk att fällas för att ha utsatt Sven Otto Littorin för andras missaktning utan att ha skälig grund för det." Hoppas kan man ju alltid...

2010-07-12

Nyttigt skrivet om...

...Sveriges i särklass sämsta blaska, Aftonbladet, av bloggen Medborgarperspektiv finns att läsa här. Denna professionella skräpproduktion verkar (som alltid) har enormt mycket att förklara om sina skriverier i "Littorinfallet". Jag tycker, som jag skrev häromdagen, att Littorin gjorde rätt i att avgå om han nu faktiskt köpte sex. Det verkar dock som om det finns många frågetecken kring om detta faktiskt har skett. Har politrukerna på AB åter igen gått Partiets ärenden ett valår? Jag vet inte. Men det skulle inte förvåna mig ett dugg!!

Grattis Spanien!!! :-)

Om fotboll bryr jag mig egentligen inte alls. Däremot bryr jag mig mycket om Spanien och spanjorerna, vilket är ett land och folk jag älskar. Därför gladde det mig oerhört att landet igår kunde få raka hem segern i fotbolls-VM. Glädjen över detta gav förhoppningsvis spanjorerna en liten välbehövlig mental paus från allt det ekonomiska elände som annars just nu hemsöker deras land!

2010-07-10

Mer grönt vansinne


Miljöpartiet är sedan länge ansvarigt för så oändligt många förslag på en skala hela vägen från rena dumheter till skär fascism att man nästan slutat bry sig. Idag skall till exempel taltrattarna Eriksson och Wetterstrand kräva förbud mot nya lågprisköpcentrum utanför storstäderna. Deras billösa väljare i Ståååckhooolm skall ty på det sättet få fler lokala butiker att handla i, är det tänkt. Och det kanske de skulle få. Vad resten av svenska folket skulle få är dock glasklart: sämre konkurrens och därmed, bland annat, högre matpriser. Men det är ju ett pris som man lätt kan betala. Om man är högavlönad singelloppa på Söööder och dagligen gladeligen betalar både 50 och 60 spänn för en specialdesignad mugg kaffe med mjölk (eller latte som det heter på PK-svenska) vill säga... Gud bevare kung och folk från denna gröna pest!

Akademisk U-turn

Att Barack Obamas kvasisocialism snabbt skulle förlora det amerikanska folkets stöd har inte kommit som en direkt överraskning för den som har lite praktisk och mer detaljerad kunskap om USA. Lika lite förvånande var det att samma politik möttes med stående hurrarop från Europa och den amerikanska samhällseliten, som till största delen betående av akademiker från bland annat Harward och Yale, vars hjärnor är svårt marinerade i europeiskt nationalstats- och centraliseringstänkande. Och då akademiker inte är kända för att låta Verklighetens krav inverka alltför mycket på deras elefenbenstornskonstruerade teorier om världen och människan trodde jag ärligt talat att det skulle dröja innan ett uppvaknande skulle komma även där.

Men, vad kul det är att få fel emellanåt! Nu verkar nämligen till och med deltagarna vid ett årligt intelligensiaspektakel i Aspen har insett att obamanismen är körd:

You’d think the well-heeled and enlightened eggheads at the Aspen Ideas Festival—which is running all week in this fashionable resort town with heady panel discussions and earnest disquisitions involving all manner of deep thinkers and do-gooderswould be receptive to an intellectually ambitious president with big ideas of his own.

In a way, the folks attending this cerebral conclave pairing the Aspen Institute think tank with the Atlantic Monthly magazine might even be seen as President Obama’s natural base.

Apparently not so much.

Obama’s top economic adviser, Larry Summers, and his departing budget director, Peter Orszag, can expect heavy weather when they land in Aspen later this week to make their case to this civic-minded clique of wealthy skeptics.

Uppfriskande förändringsvindar i sommarhettan! :-)

Om Littorinaffären

Jag fick en fråga varför jag inte kommenterat den så kallade Littorinaffären. Svaret är att Aftonbladet först idag släppt vad det hela handlar om: att han vid ett tillfälle 2006 skall ha köpt sex. Då jag tillhör dom som anser att prostitution är en moraliskt vidrig företeelse (även om jag samtidigt inser att dylik alltid kommer att finnas och därför inte tror att juridiska förbud är det mest briljanta sättet att hantera frågan), så anser jag att Littorin - om anklagelsen stämmer - gjorde rätt i att avgå. Jag vill därutöver bara säga att rättvisan nu måste få ha sin gång och att svensk media därför för exministerns barns skull nu bör ta bort saken från löp och förstasidor. Det finns också betydligt större och potentiellt mycket allvarligare problem för Sverige och svenskarna än en exministers sexualbeteende som behöver diskuteras fram till den 19 september. Däribland oppositionens politik...

2010-07-09

Systemskifte på G

Ett närmast revolutionerande systemsskifte kan vara på gång i den amerikanska delstaten New Jersey. Dess republikanske guvernör verkar förbereda en rad spännande (och ekonomiskt nödvändiga) privatiseringar och nyordningar:

New Jersey would close its centralized car inspection lanes and motorists would pay for their own emissions tests under a sweeping set of recommendations set to be released by the Christie administration today.

State parks, psychiatric hospitals and even turnpike toll booths could also be run by private operators, according to the 57-page report on privatization obtained by The Star-Ledger. Preschool classrooms would no longer be built at public expense, state employees would pay for parking and private vendors would dish out food, deliver health care and run education programs behind prison walls.
Uppmuntrande, minst sagt! För detta bevisar att revolten mot Obamas och Demokraternas tax-and-spend politik nu sprider sig även till traditionellt vänsterinriktade delstater... :-)

Underbar högsommar

Just hemkommen från en fantastisk vecka på Kanarieöarna möts man av underbart sommarväder (man bara väntar på att alla som sa att den rekordkalla vintern inte hade ett skvatt med bristerna i AGW-teorin att göra nu skall fastslå att värmen definitivt beror på den samma!) och stor borgerlig ledning i opinionen. De senaste siffrorna ser ut som som följer:

M 32,1 (- 2,4)
FP 7,0 (- 0,6)
KD 4,7 (+ 0,7)
C 5,3 (+ 0,5)

S 30.8 (+ 0,7)
V 4,7 (+ 0,1)
MP 8,9 (- 0,9)

SD 4,5 (+ 1,2)
Övriga 2,2 (+ 0,7)

Moderaterna är alltså på god väg att bli största parti och fortsatt stabil borgerlig ledning alltså, även om tyvärr SD denna gång kravlar sig över spärren. De borgerliga ligger dock så nära 50 % att det är svårt att säga om SD kommer att bli vågmästare eller inte. Dessutom kommer nog nu SD definitivt att försvinna i valdebatten när all fokus riktas på regeringsfrågan. Glädjande är också att C och KD börjar utveckla en viss distans till 4 procentsspärren! Personligen kommer jag dock att vänta till valdagen och då rösta på det borgerliga parti som ligger sämst till. Och jag uppmanar andra som vill bidra till ett fortsatt stabil borgerligt regeringsinnehav att göra likadant...